1- Kirish qismi.

2- Taxlil qilish.

3- Texnik bo’lim.

4- Strategiya va Amaliy savdo.

5- Birjada oson pul topish usullari.

6- Savdo psixologiyasi.