1- Biznes  psixologiyasi.

2- Oila psixologiysi.

3- Xodimlarni boshqarish psixologiyasi.

4- Qalbshunoslik psixologiyasi.

5- Ong osti bilan ishlash Parapsixologiyasi.

6- Boshlang’ich psixologiya.